तेली समाज वधू - वर पालक परिचय मेळावा, श्री संताजी प्रतिष्‍ठान, कोथरूड, पुणे, वधू - वर फॉर्म  2021

श्री संताजी प्रतिष्‍ठान, कोथरूड, पुणे, आयोजित मोफत भव्‍य राज्‍यस्‍तरीय तेली समाज वधू - वर पालक परिचय मेळावा वधू - वर फॉर्म  2021

श्री संताजी प्रतिष्‍ठान , कोथरूड, पुणे
आयोजित मोफत भव्‍य राज्‍यस्‍तरीय  तेली समाज वधू - वर पालक परिचय  मेळावा.  वधू - वर मेळावा 
तारीख व ठिकाण नंतर कळविण्‍यात  येईल.

Teli Samaj Vadhu var Palak Parichay Melava Vadhu Var Form 2021 Pune

संपर्क कार्यालय व फॉर्म स्वीकारण्याचा पत्ता :
पल्लवी फ्लोअर मील, 
सर्वे नं. ७/१ए, २८ शिवगंगा परिसर, कर्वेनगर, पुणे ४११ ०५२. मो. ९७३०२४१८६० 

वर्षासागर प्रोव्हीजन स्टोअर्स, 
जयभवानी नगर, पौड रोड, कोथरुड, पुणे ३८ मो. ८८८८५१११९६ 

रुद्र ऑफसेट
तुलसी अक्षय कॉलनी रामचंद्र पॅलेस समोर, वारजे, पुणे ५८ मो. ९९२३३३९४३२ धनकवडी

दक्षिण विभाग रोहिदास हाडके मो. ९९२१४२९१३५ पांडुरंग चव्हाण मो. ९६३७४३९०८८

फॉर्म स्वीकारण्याची वेळ सकाळी १० ते संध्या ९

दिनांक 19-11-2020 04:20:58
You might like:
Sant Santaji Maharaj Jagnade Sant Santaji Maharaj Jagnade
संत संताजी महाराज जगनाडे

About Us

Teliindia.in it is a website
of teli Galli magazine.
It is about teli Samaj news and
teli Samaj matrimonial From 40 years

Thank you for your support!

Contact us

Teli India, (Abhijit Deshmane)
Pune Nagre Road, Pune, Maharashtra
Mobile No +91 9011376209, +91 9011376209
Email :- Teliindia1@gmail.in