तेली समाज अमरावती - यवतमाळ - अकोला वधू वर फॉर्म 202-21

महाराष्ट्र प्रांतीक तैलिक महासभा विभाग अमरावती - यवतमाळ - अकाेला

 रेशीमगाठी स्मरणिका प्रकाशन सोहळा व सत्कार समारंभ

नोंदणी क्र. महा./२५५/९४ व एफ ११६३७/९५  विभागीय कार्यालय : श्री विठ्ठल रुखमाई मंदिर संस्थान, अंबागेटच्या आत, अमरावती.

उपवधु-वर परिचय पुस्तीका “रेशीमगाठी" मध्ये नोंदणी साठी संपर्क

Teli Samaj Amravati Yavatmal Akola vadhu var form     श्री. संजय हिंगासपुरे मो.नं. ९८८१५७१७५२ श्री. राजेंद्र हजारे मो.नं.८६२६०१०८०६ श्री. प्रकाश जिरापुरे मो.नं.८३०८३०२१४० श्री. सचिन फणसे मो.नं. ९८२२७३७९९४ श्री. विवेक गुल्हाने मो.नं. ९५४५७२४४३१ डॉ.संजय शिरभाते मो.नं. ८५५२८६११७७ श्री. अविनाश जसवंते मो.नं. ९४२३१२३१८२ श्री. सुनिल चौकडे मो.नं. ९२८४५४३३०१ श्री. विजय शिरभाते मो.नं. ९४२२९१४८७२ श्री. रामेश्वरराव गोदे मो.नं. ९९४२१८२९७३४ श्री. किशोर जिरापुरे मो.नं.८६६८७७१८७९ श्री. अविनाश देऊळकर मो.नं. ९८६०३८६८८८ श्री. अमोल आगाशे मो.नं. ७२१८६७९६५१ श्री. चंद्रशेखर जावरे मो.नं. ९३७१३४३४७९ श्री. योगेश कावरे मो.नं. ९७६३६६९९५८ श्री. जयंत औतकर मो.नं. ९८८१६५२८२४ श्री. सागर शिरभाते मो.नं. ७९७२१४२८७१ सौ. किरणताई गुलवाडे मो.नं. ९३२६०३०५८५ श्री. सुनिलभाऊ साहु मो.नं. ९४२२८५५१५५ अभि.श्री. अविनाश राजगुरे मो.नं. ९३२६९२५५३१  माजी मंत्री श्री. जगदिशभाऊ गुप्ता  श्री. मधुकरराव डाफे श्री. राजेशभाऊ शिरभाते .डॉ.श्री. प्रकाशराव देवतळे  श्री.अमोलजी बनारसे  श्री. नितीनजी गभणे श्री. किशोर गुल्हाने परतवाडा . श्री. प्रकाशराव जयसिंगपुरे. श्री. दिलीपराव हटवार .श्री.नितीनजी हटवार . श्री. प्रकाशराव बनारसे  श्री. देवानंद इचे श्री. दिपकराव गोतमारे  श्री. अतुलजी जिरापुरे . श्री. सनिलभाऊ शिरभाते . अभि.श्री. सनिल थोटांगे श्री. प्रदिपभाऊ भागवत  अभि. श्री. नंदकिशारे तिखीले  श्री. सुभाषराव कुन्हेकर , अभि. श्री. राजेश आगरकर . श्री. नरेंद्रभाऊ सवालाखे, श्री. सुरेशराव तम्हेकर . श्री. सुरेशराव राजुगुरे . श्री. बाळासाहेब भागवत  श्री. श्याम मुळे  शुभम माथुरकर प्रा. दिपक अंबते. श्री. सारंगभाऊ फाटे. श्री. प्रविणभाऊ खांदेल . श्री. ज्ञानेश्वर हाडे  श्री. गोपाळराव गुल्हाने श्री. विठ्ठलराव गल्हाने. श्री. विजयभाऊ श्रीराव. गौरवभाऊ सव्वालाखे . श्री. बाबासाहेब लोखंडे . श्री. अशोकराव शेलोरकर  श्री. प्रतिक पिपळे  श्री. विजयराव हटवार . श्री. शरदचंद्र तिखिले . श्री. राजुभाऊ नाचणकर . श्री. शंकरराव नाचणकर  श्री. नितीन अंबाडकर श्री. राजु भुसाटे श्री. अनिलराव औतकर .अभि. श्री. किशोरराव वाठ. आकाश राजगुरे . श्री. राजेश्वर लेंधे. श्री. विनोदजी गासे . श्री. प्रदिप ढवळे आकोट श्री. दिपक गोमासे बुलढाणा श्री. राजेशभाऊ झापर्डे खामगाव बाळासाहेब लोहारे . श्री. बबलु अंबाडेकर श्री. दिनेश फनसे . श्री. सुधीर माहोरे श्री. श्रीकृष्ण माहोरे  श्री. किशारे शिरभाते - नांदगाव खंडेश्वर  डॉ. श्री. बळीराम ग्रेसपुंजे . श्री. किशोर गुल्हाणे - वरुड (छावा संघटना)  श्री. योगेश उमक  प्रा. श्री. सुनिल चौकडे .प्रा. श्री. सतिश खोडे श्री. तुषार गिरमकर डॉ. प्रमोद गुल्हाणे श्री. जयंत आमले. श्री. प्रकाश जीरापुरे  श्री. ए.जी.बसेरीया श्री. संजय मापले. श्री. सुनिल साह . श्री. प्रविण भस्मे . श्री. अभिजीत खोरगडे श्री. शुभम अग्रवाल. श्री. संजय ढोले. श्री. कैलास गिरोळकर  डॉ. सौ. सारीका शिरभाते . सौ. रेणुका हिंगासपुरे सौ. संगीता औतकर सौ. रंजना जिरापुरे सौ. भारती मोहोकार सौ. निकीता उमक सौ. वैशाली फणसे .सौ. सरोजताई गुल्हाने सौ. रेखाताई तायवाडे श्री. योगश मावळे श्रीमती अर्चनाताई डोईफोडे अॅड. श्रीमती सुषमा बिसने सौ. अर्चनाताई राजगुरे सौ. मंजुषाताई आगरकर सौ. अर्चना रवाळे सौ. कविता जिरापुरे सौ. सोनाली शिरभाते श्री. संजयभाऊ जावळे ९४२२१५६७६६ श्री. मनिषराव लोखंडे ९४०३६२७९२७ श्री. विजय श्रीराव ९४२२१५७७३७ श्री. शंकरराव श्रीराव ९४२२१५८७६९ मोर्शी श्री. सुनिलभाऊ ढोले ९५१८५२०२०७ श्री. राजुभाऊ अजमीरे ७०३८९५१०४२ श्री. जयंतराव ढोले ९९६०८६३५१७

      वलगाव   श्री. प्रकाशभाऊ बनारसे नांदगाव खंडेश्वर श्री. उमेश चौकडे ८२७५२२९५३० यवतमाळ श्री. दिलीपराव बारडे ७३५००४१९८३ श्री. श्रीधरराव चौधरी ९४२३१३२५९५ श्री. विवेकराव डेहणकर ९३७०४१३४७६ श्री. प्रभाकरराव शिरभाते ९४०४०८२६८३ श्री. विजय बिजुलवार ८८०५९४९४१५ सौ. प्रितीताई साखरकर ८६२४८३८०८६ सौ. रुपालीताई गोरुळकर ७३५०७८९८६८  राळेगाव श्री. निलेश गुजरकर ८६०५०८७७६६ अचलपुर श्री. चंद्रकांतदादा पिंपळकर ९८६०२४०४५७ श्री. सुधिर गुल्हाने (सर) ८६६८३२९९६४ आर्वि श्री. प्रकाशभाऊ जयसिंगपुरे ९०४९७६५४०२ श्री. अनिल गुल्हाने ९०९६६६९३६  मोझरी श्री. राहुल लांजेवार ९६६५७२४५७५ तिवसा श्री. सुरज देवतळे ९८५०७१४५८५ शिरजगांव कसबा श्री. विलास बिजवे ९३७२२५६३५५ धामणगांव रेल्वे श्री. किशोर साकुरे ९४२३१२३५६८ श्री. विनय शिरभाते ८८८८९९९११७ परतवाडा श्री. किशोरभाऊ गुल्हाने ९४२२१५९४८९ श्री. संजय गुल्हाने ८३२९६९७९१५ तिवसा श्री. सुरज देवतळे ९८५०७१४५८५ दर्यापुर श्री. किरण श्रीराव ९८९०९२७७०० अंजनगाव सुर्जी श्री. योगेश उमक ९०२११३११०१ श्री. पुरुषोत्तम तायडे ९९२२२१४८९४ श्री. राजुभाऊ राजगुरे ९८५०२८५४६५ राजुरा बाजार श्री. दिलीपराव नथीले ९८६०८०९७४७ बोरी चांदुर रेल्वे श्री. अशिलेश शिरभाते ९८५०५९४२८० पांढरकवडा श्री. स्वप्नील बोन्द्रे ७०२०४१४३७० श्री. दिनेश पिंपळे ७७७६०४७५६४ नेर परसोपंत श्री. सत्यविजय गुल्हाने ९४२३४३४००६

अमरावती-यवतमाळ-अकोला जिल्हा तालका निहाय संपर्क समिती

     शिरजगाव कसबा, चांदुर बाजार श्री. विलास बिजवे- मो. ९३७२२५६३५५ श्री. दत्तराज म. बिजवे श्री. वसंतराव ढोले श्री. माधवराव गुल्हाने श्री. राजुभाऊ राजगुरे श्री. प्रमोदराय शिरभाते श्री. सुनिल श्रीराव श्री. प्रविन गाडबैल श्री. सतीश देकर श्री. गोपाळराव अजमीर श्री. संजय तिखिले धामनगाव रेल्वे श्री. किशोर साकुरे -९४२३१२३५६८ श्री. रविभाऊ घुटे-९४०५८१०८२१ श्री. विजय गुल्हाणे श्री. गजाननराव मलवार श्री. दिनेश वैरागडे-९९२३५१६६०१ श्री. विजय शिरमाते श्री. विनय शिरभाते-८८८८९९९११७ अचलपुर श्री. चंदनमाऊ पिंपळकर -९८६०२४०४५७ श्री. सुधीर गुल्हाणे -८६६८३२९९६४ श्री रामदास गोविंदराव सुरंगे -९७६७७६६८७३ श्री सुरेशराव किसनराव जयसिंगपुरे -९६६५६७१०३१ श्री रोहन रमेश पिंपळकर श्री संजय केशवराव भुसाटे श्री सुनिल विठ्ठलराव गाडबैल श्री सुधीर विनायकराव कपिले -९८६०००७०५० श्री निलेश काशिनाथजी हांडे श्री संजय शंकरराव बिजवे-९७६३१७९५३१ श्री सुनिल मोतीरामजी बोले श्री अमित विष्णुपंत जयसिंगपुरे -९९६०४०२९३९ श्री विलास महादेवराव भुसारे श्री सुभाष रामकृष्ण गुल्हाने तिवसा श्री. राहुल लांजेवार, गुरुकुंज मोझरी-९६६५७२४५७५ श्री. सुरज देवतळे , तिवसा -९८५०७१४५८५ श्री. जयंत निखाडे मोझरी-८००७८३३३३१ श्री. मंगेश मोरे ,मोझरी-९०११७१६६०० सुरेंद्र भिवगडे,मोझरी-९८९०५४८६०३ श्री. अजय अंबुलकर, तिवसा - ९९२२०३१८८९ श्री. उमेश मोरे, मोझरी- ९९२१९७२२८० श्री. अमित बाबुळकर, तिवसा - ९१३०९६३०२६ श्री. राहुल अंबुलकर, तिवसा - ९९७५५५७५५७ आर्वी श्री. प्रकाश जयसिंगपुरे - ९०४९७६५४०२ श्री. अनिल गुल्हाने -९०९६६६९३६६ श्री. राजेश गुल्हाने-९०४९६३९२०० श्री. दिलीप सोनवाल-९९२३८१२१८६ श्री. नरेश पंचगडे - ८००७५६५४८४ श्री. वसंत जयसिंगपुरे - ९८९०९७९२५४ श्री. जीवन आसोले - ९०९६६६९३२९ श्री. ज्ञानेश्वर बारड - ९७६४२१७२४२ श्री. अरुण जयसिंगपुरे - ७७९८४२६५११ श्री. रवि गोडबोले - ९९६०९०९४८३ मोर्शी शहर श्री. सुनिल रामभाऊ ढोले - ९५१८५२०२०७ श्री. राजुभाऊ रामभाऊजी अजमीरे-७०३८९६८०४२ श्री. अँड. राजेंद्र हरिभाऊ श्रीराव श्री. अॅड. जयंत वसंतराव ढोले श्री. प्रदिप गजाननराव अजमीरे -९८६००११५७५ श्री. मनोज केशवराव गुल्हाने श्री. कैलास रामकृष्णजी फंदे श्री. जनार्दन रावजी धांडे श्री. निलेश संपतराव शिरभाते श्री. संदीप शिरभाते -५०७१८८५७६ राजुरा बाजार श्री. दिलीपराव नथीले - ९८६०८०१७४७

    वलगाव श्री. प्रकाशराव बनारसे- ९४२३८५४१६९ श्री. राजेश शिरभाते -८८८८९१५८५७ नांदगाव खंडेश्वर श्री. उमेश चौकडे ८२७५२२९५३० श्री. निलेश गुल्हाने ९४२१९२६१४० श्री. मनोहरराव नरखेडकर ९९६०३०५३०३ श्री. अजिंक्य तन्डेकर.८८३०४३५७३४ श्री. प्रविण खांदले दर्यापुर श्री. किरण श्रीराय ९८९०९२७७०० श्री. तुषार चौधरी ७७५७०५८०५२ श्री. नरेंद्र जावरे ९९६०११७०२७ श्री. आतिश शिरभाते ९८५०५१३४२६ श्री. राजु राजगुरे ९८५०२८५४६५ श्री. विजय चौधरी ९८८१६४६०११ श्री. सारंग बिजवे ९८८१०४९४५१ श्री. अनिल साबळे ९३७३१०१३९९ श्री. सतिश गुल्हाने ८६००८९९७५१ श्री. विनित बिजवे ७०२८०५९५५१ श्री. सचिन डाफे ९९७५७२६७५७ वरुड श्री. अनिल भाऊ गुल्हाने- ९४२२१५६२०९ श्री. संजय जावळे - ९४२२१५६७६६ श्री. विजय श्रीराव-९४२२१५७७३३ श्री. शंकर श्रीराव श्री. श्याम बिजवे- ९९७५५४९८८५ श्री. रविंद्र शेळके-८८३०६९४१५९ श्री. लोकेश वंजारी- ९७६५३९५०१३ श्री. सतिश गुल्हाणे श्री. अनिल शिरभाते श्री. धिरज गुल्हाने - ९४२२३८४६५४ श्री. मंगेश काठीवाले - ९४२१८२३१४५ श्री. मनोज गुल्हाणे-९२८४६८११८२ श्री. संजय आगरकर श्री. प्रशांत भंडारे- ९७६५१९२४७४ चांदर रेल्वे श्री. सचिन लांजेवार ८६०५३०९७३७ श्री. केशव वंजारी ९८२२१७७१२२ श्री. रवि वाढरे ८६९८४९९१३८ श्री. बंडू रपुते ९१५६३७६५१५ श्री. गजानन बोरकर ८६६८८९७३९५ श्री. ईश्वर कळंबे ९०७५१३३१७७ श्री. सागर धोटे ९८३४०३२०३४ श्री. संतोष किन्हीकर ९५५२०९७५२४ श्री. राजेश इवले ८६०५७१७०१० श्री. योगेश सहारे ९०११९६८०२१ श्री. सुभाष वंजारी ९११२८६६३२९ श्री. अमोल अजमिरे ९०९६०७५७२९ श्री. सुभाष भस्मे ९७६४८१९७६५ श्री. कृष्णाजी ईटणकर ९४०३०५२५९० श्री. अरुण शिरभाते ९६३७१६०२६१ श्री. गजानन मरगडे ९६०४१५९५८ श्री. गजानन गुल्हाणे ९०९६१९९०७३ श्री. विनय मोहकार ९६५७३४०९३४ श्री. दिलीप गुल्हाने ९४२१७४२६६४ श्री. उद्धव गभणे ९७६३९८२८३८ श्री. शामराव जांभुळकर ७८८८१८७७२४ श्री. डॉ. महेश गुल्हाने ९८८१३७१२६२ श्री. राजेश डिवरे ९५६१९०३७०४ श्री. राजेश डिवरे ९५६१९०३७०४ श्री. राजेश फटिंग ९८२२०९३६९५ श्री. संजय गुंडापूरे ८२७५४१८५४२ श्री. आशुतोष गुल्हाने ९४२२९५८१७७ बोरी (चांदुर रेल्वे) अखिलेश शिरभाते - ९८५०५९४२८० कळंब प्रशांत डेहणकर - ९४२२१६९०७९ शेंदुरजना पाट मनीषराव लोखई-९४०३६२७९२० अंजनगाव सुर्जी श्री. योगेश उमक ९०२११३११०१ श्री. वैभवजी लेंचे श्री. कृष्णाभाऊ गोमाशे श्री. पुरुषोत्तमराव तायडे ९९२२२१४८९४ श्री. दिपकभाऊ महाजन ९९६०९१८८६३ श्री. महेंद्रभाऊ दिपटे ९९७५७६१४४४ श्री. मंगेश चोपकार श्री. मंगेश माकोडे ७९७२०९७२८४ श्री. निलेश उमक ८२७५४१८५१६ श्री. वैभव खोरगडे श्री. रामदास सापधारे ९८२३६२४८९० परतवाडा श्री. किशोरभाऊ गुल्हाणे - ९४२२१५९४८९ श्री. संजय गुल्हाने श्री. गजानन देऊळकर श्री. नंदकिशोर शिरभाते श्री. मनिष गाडबैल श्री. डॉ. दिपक गुल्हाने श्री. स्वप्नील गुल्हाने श्री. रामदास सुरजे श्री. मच्छिंद्र जयसिंगपुरे श्री. बाबासाहेब रवाळे श्री. प्रा.अरुण बिजवे श्री. किशोर गुल्हाने श्री. विनोद गाडबैल श्री. दिपक रवाळे श्री. विकी जसवंते श्री. अजय शिरसुद्ध श्री. सुनिल मिसापुर श्री. सुरेंद्र किन्हीकर अकोला श्री. प्रशांत शेवतकर - ९६३७०४६१४० श्री. ज्ञानेश्वरराव रायपुरे-९८२२३६०६०१ श्री. राजेश असलमोल - ९९२२६४५९४५ श्री. अनिल वानखडे - १३२६२५८५०१ श्री. विनोद नालट- ९८२२६९९२७७ यवतमाळ दिलीप बारडे ७३५००४१९८३ श्रीधरराव चौधरी- ९४२३१३२५९५ विवेकराव डेहनकर - ९३७०४१३४०५ प्रभाकरराव शिरभाते - ९४०४०८२६८३ सुरेशराव झोपाटे अरुणराय कपीले ७०३८७१३२१० रमेशराव गीरोळकर ९४२२८६५०७७ अजाबराव तंबाखे ८९७५७९१२६९ विजयराव बिजुलकर -८८०५९४९४१५ रमेशराव जयसिंगपुरे = ९६०४५८६३४४ यवतमाळ महीला आपाडी सौ. प्रितीताई साकरकर -८६२४८३८०६८ डॉ. रुपालीताई गिरोलकर ७३५०७८९८६८ पांढरकवडा सचिन बोन्द्रे ७०२०४१४३७० दिनेश पिंपळे ७७७६०४७५६४ बंटी जुबारे ९३२६६३३५५५ विनोद मांडेकर ९४०४६१९८०७ अखील कोठारे ९३२५८७३३५८ आकाश पिंपळे ७६२०४४०२३४ सौ. संजीवनी नरताम ९८२३८३८४४८ नेर परसोपंत सत्यविजय गुल्हाने ९४२३४३४००६ पुंडलीकराव तंबाखे-७५८८७०८४६० रमेशराव पजगाडे ९८९०२३६६६१ नेर महीला आघाडी सौ. ज्योतीताई तंबाखे - ९५९५९६२६३४ राळेगाव तालुका: निलेश गुजरकर - ८६०५०८७०६६

दिनांक 04-01-2021 13:17:20
You might like:
Sant Santaji Maharaj Jagnade Sant Santaji Maharaj Jagnade
संत संताजी महाराज जगनाडे

About Us

Teliindia.in it is a website
of teli Galli magazine.
It is about teli Samaj news and
teli Samaj matrimonial From 40 years

Thank you for your support!

Contact us

Teli India, (Abhijit Deshmane)
Pune Nagre Road, Pune, Maharashtra
Mobile No +91 9011376209, +91 9011376209
Email :- Teliindia1@gmail.in