तेली समाज अकोला वधु - वर परिचय पुस्तिका फॉर्म २०२१ - २०२२

श्री संताजी महाराज स्नेही मंडळ अकोला यांचे विद्यमाने तेली समाज वधु - वर परिचय पुस्तिका २०२१-२०२२

वितरण रविवार दि. २६ डिसेंबर २०२१ 

पोस्टव्दारे पाठविण्याचा पत्ता :-  श्री गणेशराव वनस्कर मो. 9422126878 अमृत मेडीकल - कौलखेड, अकोला ४४४ ००४

अर्ज भरुन दि. १० डिसेंबर २०२१ पर्यंत मंडळाकडे जमा करावा त्यानंतर आलेले अर्ज प्रकाशित केले जाणार नाहीत. परिचय पुस्तिकेकरीता वधू-वरांची माहिती टिप - फॉर्मची झेरॉक्स चालेल

Akola Teli Samaj Matrimony form 2021 - 2022

कार्यकारणी

श्री तुलसीदास भुसारी,  अध्यक्ष मो.नं.9922760697,  श्री शेषराव काळे, कोषाध्यक्ष मो.नं. 9527909020, श्री.बंडू करडे, सदस्य मो.नं.9822209996, प्रा.श्री. हरीदासजी खरात, सदस्य मो.नं.9890967669, श्री दिलीप क्षीरसागर, कार्याध्यक्ष मो.नं. 9422162036, श्री अशोक नालीदे, सहकोषाध्यक्ष मो.नं. 7020594260, श्री.महादेवराव सरोदे, सदस्य मो.नं.9423445858, श्री.नंदकुमार राऊत सदस्य मो.नं.9421832193, डॉ. श्री. प्रदिप लोणकर उपाध्यक्ष मो.नं. 9881560440, श्री गणेशराव वनस्कर, सहसचिव मो.नं. 9422126878, श्री. रमेशराव नालीदे, सदस्य मो.नं.9881581879, श्री.नागनाथ भोजे, सदस्य मो. नं. 8087292450, श्री राजेंद्र काळे,  सचिव मो. नं. 9405170815,   प्रा. श्री. प्रविण इंगळे, सदस्य मो.नं.9421492716, श्री. विद्याधर हरणे, सदस्य मो.नं. 8329427607,  श्री.अमोल केदारे, सदस्य मो. नं. 9764338588, श्री. प्रफुल्ल खराट, सदस्य मो.नं. 9921543495,  

खालील सहकारी समाज बांधव यांच्याकडे फॉर्म जमा करता येतील

अकोला - श्री दत्तात्रय तोंडे पॅकी टेलर कौलखेड मो. 9822644607 - श्री. गणेशराव वनस्कर अमृत मेडीकल, कौलखेड मो. 9422126878, श्री. विद्याधर हरणे, उमरी, अकोला मो.9850459916,  श्री नितीन पाटील, पाटील तेल घानी, रणपिसे नगर, मो. 9423395005, श्री सुर्यकांत वाघ, जुने शहर, मो. 7020912925

बाळापूर - श्री. अनंतराव वानखडे (पत्रकार) मो. 9822568556 - श्री. प्रमोद पाखरे, फोटो स्टुडीओ बस स्टैंड बाळापूर मो. 9850367843,

मुर्तिजापूर - श्री. अतुल नवघरे (पत्रकार) मो. 9623555318, श्री सुरेंद्र क्षीरसागर मो. 9657362558,

बार्शिटाकळी - श्री. अमोल केदारे, मधुरम जल, बार्शिटाकळी मो. 97643385880 श्री. नागोराव राजुरकर मो. 9404373867

पातूर - श्री डॉ. नंदकिशोर राऊत मो. 7773959444, श्री. चंद्रकांत वाघ मो. 9922669989

महान - श्री. प्रमोद महाकाळ मो. 9421751735

वाशिम - श्री. श्रीराम गांजरे मो. 9850259548 श्री. विश्वजीत क्षिरसागर मो.8857090913, श्री बबनराव भुसारी, मो.9763202132,

मंगरुळनाथ - श्री. प्रभाकर दळवी, मो. 9130843216  श्री. ज्ञानेश्वर दिवाणे मो.8975602365 श्री. प्रा. राम महाकाळ मो. 9421753111

मालेगांव - श्री. सिध्देश्वर वनस्कर, मो.9763202422, श्री संतोष शेटे मो.7588502446, श्री.विष्णु काटेकर मो.8766736630,

मानोरा - श्री देवरावजी पाटणकर व्यंकटेश मोटर्स, मो.9689474763 - श्री. गोपाल खोडके, शिव स्टोश क्रेशर मो. 9422960074,

रिसोड - श्री. बाळासाहेब केदार मो. 9420709811  श्री. गोविंद तायडे मो. 7020315049 श्री. शिवाजी पोधाडे मो. 9421747873

कारंजा (लाड) - श्री. विश्वनाथराव धाडवे,मो.9767612904 श्री गजानन वाघ मो.9764297515 श्री. माणिकराव हरणे मो. 9673780014

कामरगांव - श्री.डॉ. दत्तादत्र हरणे मो. 8275729001  श्री. रामदासजी व्यवहारे मो.8805221463,

शेलुबाजार - श्री. दत्तात्रयजी भेराणे, किसान कृषी सेवा केंद्र शेलु बाजार, मो. 9421791249 - श्री जनार्दन भुसारी मो. 9011472152

बुलढाणा - श्री. दिनेश वाघमारे बी.के.फोटो स्टूडीओ बुलढाणा मो. 9834732767. श्री. प्रशांत वसंतराव भोरसे मो. 7387528673,

मलकापूर - श्री. सुरेश धोंडू शंखपाळ मो.9689884378  श्री. रविंद्र हिंगे मो. 9823998776

चिखली - श्री. अजय माळोदे मो.8484872886 श्री.कैलास गुंजाळकर मो. 9822947045   श्री शिवशंकर करवंदे मो. 8975601718

अमडापूर -  श्री. विजय मधुकरराव सोनोने मो.7768868979

शेगांव - श्री. महादेवराव सरोदे मो.9423445858

केनवड - श्री. सतिष चवरे मो. 9657370609

पांगरखेड तेली - श्री. गोपाल विश्वनाथजी पाखरे मो. 9850248690

घाटबोरी - श्री. श्रीकृष्ण वाघमारे मो. 9604007977 श्री. विष्णुपंत पाखरे मो.9657103888

मेहकर - श्री. संतोषजी डोंबाळे मो. 8805483912 श्री नंदकिशोर पाखरे मो. 9423447212 श्री अनिलराव वहाडे मो. 7057916864

जानेफळ - श्री. दिलीप विश्वनाथजी डोंबळे मो.7588041630

देऊळगांव राजा - श्री. स्वप्निल सोनोने मो.9923314639

यवतमाळ - श्री. अविनाश लोखंडे मो.9822503124

पुसद - श्री. लक्ष्मणराव आगाशे मो.9011096922 श्री गोविंदराव गाडगे मो. 9881584625

पळशी ( उमरखेड ) - श्री. रमेशराव सदावर्ते मो. 9420520599

दिग्रस - श्री. सुधीर इंगळे मो. 9422991191

दारव्हा - श्री. बाबाराव काळे मो. 9763373332 श्री तुकाराम इंगळे मो. 7350153050

अमरावती - श्री. वसंतराव बाखडे मो. 9890506141 श्री. ज्ञानेश्वर बाखडे मो. 9823744123  श्री. नितीन बाखडे मो. 9970101276 श्री. अविनाश चांडोळे मो. 9011210029  डॉ. श्री. दत्तात्रय भेराणे मो. 9423844562 श्री. पंकज डहाके मो. 9604057280

नागपूर - श्री. विजयराव बाभुळकर मो. 9096619618,

जालना - श्री. यशवंतराव पांगारकर, पांगारकर म्युझिक सेंटर, बेझाजी रोड, पाणीवेस कादाबाद, जालना मो. 9403084686

औरंगाबाद - श्री. सुरेश मिटकर, मो.9766422350 श्री मारोतीराव क्षीरसागर मो. 9695953223

बिड - श्री. उत्तरेश्वर सोनवणे मो. 8600349517 श्री. संजय पवार, भाग्यलक्ष्मी हार्डवेअर व इलेक्ट्रीकल्स मो. 9403617827

धुळे  -  श्री. नंदकुमार ( नाना ) चौधरी सोनगीर मो. 9422749214

चंद्रपुर - श्री. देवराव नवघरे मो. 9421007697

कल्याण - श्री. गौरव सोनवणे मो. 8108814121

नाशिक - श्री. अण्णासाहेब चौधरी मो. 9766231976

बारामती - श्री. किरणसेठ क्षीरसागर मुंबईकर देवगिरी काॅनर प्रगती नगर मागे, मो. 9689009799

दिनांक 11-10-2021 11:58:47
तेली समाज के whatsapp Group

तेली समाज
You might like:
Sant Santaji Maharaj Jagnade Sant Santaji Maharaj Jagnade
संत संताजी महाराज जगनाडे

About Us

Teliindia.in it is a website
of teli Galli magazine.
It is about teli Samaj news and
teli Samaj matrimonial From 40 years

Thank you for your support!

Contact us

Teli India, (Abhijit Deshmane)
Pune Nagre Road, Pune, Maharashtra
Mobile No +91 9011376209, +91 9011376209
Email :- Teliindia1@gmail.in